All for Joomla All for Webmasters
+31 687215181 Elke dag open op afspraak Radarstraat 1-3, 2525 KC in Den Haag
+31 687215181 Elke dag open op afspraak Radarstraat 1-3, 2525 KC in Den Haag
Duurzaam
Unieke uitstraling
Vocht- en weerbestendig
Offerte aanvragen

Disclaimer

Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van toepassing op specifieke via de website bestelde/afgenomen producten en diensten en deze disclaimer, gaan de voorwaarden van deze producten en diensten voor.

 

Gebruik van de website

Sia Stone besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Ieder gebruik van informatie op de website is voor uw eigen rekening en risico. Sia Stone verstrekt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de website aangeboden informatie vrij is van onvolkomenheden dan wel onjuistheden. Tevens behoudt Sia Stone zich het recht om de inhoud op de website, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, ten alle tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

De kleuren van de in deze site getoonde natuursteenproducten zijn slechts een indicatie. Ze kunnen dus afwijken van de werkelijkheid. Aan de getoonde afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend; ook niet ten aanzien van andere eigenschappen van de tegels. U kunt de tegels bekijken bij onze showroom, de Sia Stone Gallery of één van onze dealers.

 

Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Sia Stone behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sia Stone of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sia Stone is het niet toegestaan links naar sites van Sia Stone weer te geven.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen door Sia Stone naar of hyperlinks met andere websites van derden dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Dit betekent niet dat Sia Stone verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze websites. Sia Stone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De informatie op dergelijke websites is niet door Sia Stone geverifieerd.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Sia Stone aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van de informatie van deze website. Hieronder valt ook te verstaan gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Sia Stone of aan u wordt gezonden, de werking of het niet beschikbaar zijn van deze website, misbruik van deze website, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en personeel van Sia Stone. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Maart 2018 – Sia Stone